Schedule

Erfan Malakouti

Actor, Author, Director

عرفان ملکوتی بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر دانش آموخته موسسه کارنامه و دانشگاه آزاد است. آولین کار حرفه ای خود را در ۱۳۸۴ در در تهران بازی کرد و از سال ۲۰۱۰ در لس آنجلس به کار تئاتر مشغول است