Schedule
رقص صحنه‌ای در جامعه امروز ایران؛ نیما کیان در گفت و گو با جشنواره تیرگان

رقص صحنه‌ای در جامعه امروز ایران؛ نیما کیان در گفت و گو با جشنواره تیرگان

 نیما کیان که سازمان منحل‌شدهٔ بالهٔ ملی ایران را که تا قبل از انقلاب در تالار رودکی تهران مستقر بود، در سوئد و با حمایت سازمان‌های فرهنگی و همپیوندی دولت آن کشور و تحت نام “سازمان باله ایران” بازسازی کرد. نمایش‌های این سازمان برگرفته شده از تاریخ و فرهنگ...
نو‌آوری و ابتذال‌زدایی، ضرورت توسعه رقص صحنه‌ای ایران

نو‌آوری و ابتذال‌زدایی، ضرورت توسعه رقص صحنه‌ای ایران

اخیراً موضوع تعیین شرایط جدید و چگونگی بهبود حقوق و مزایای بازنشستگی عمومی برای هنرمندان حرفه رقص در سوئد از مباحث با حرارت در مطبوعات این کشور بود. خبر توافق نهایی سندیکای سراسری تئاتر سوئد که در برگیرنده سازمان صنفی هنرمندان حرفه رقص نیز هست، با سازمان سراسری...